PERUNKIRJOITUS JA PESÄNJAKO
Oikeudelliset palvelut Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla

Menetitkö läheisesi? Otamme osaa.

Lakikodista saat perunkirjoitus- ja pesänjakopalvelut vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla (Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla). Olen laatinut useita perukirjoja hyvin hankalista ja monimutkaisistakin kuolinpesistä. Teemme perukirjan vuosikymmenten kokemuksella. Palvelumme on henkilökohtaista. Saat keskittyä suruun, hoidamme asiat.


Perunkirjoituksen toimittaminen

Kuolinpäivästä käynnistyy pesänselvitys, jonka ensimmäinen vaihe on perunkirjoitus, joka tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta. Perunkirjoitusta varten on selvitettävä pesän osakkaat sekä kuolinpesän varat ja velat. Perunkirjoitusta varten pitää siis kerätä erilaisia dokumentteja, kuten

  • Sukuselvitys kirkkoherranvirastosta tai maistraatista, mistä selviää perillisen puoliso sekä perilliset
  • Saldotodistukset pankeista (pesän rahavarat)
  • Muun omaisuuden luettelointi (pesä muu omaisuu)
  • Velkakirjat (pesän velat)
  • Mahdollinen avioehtosopimus
  • Mahdollinen testamentti
  • Hautauskulut
  • Muut pesään kohdistuvat kulut

Pesäselvityksessä kannattaa huomoida kaikki vainajan tekemät sopimukset. Kuolinpesä vastaa jatkossa näistä sopimuksista, eli kuolema ei päätä vainajan elinaikana tekemiä sitoumuksia (esim. puhelinliittyvät ja muut vastaavat). Pesän ilmoittajana toimii yleensä leski tai joku vainajan lähipiiristä. Kuolinpesän osakkaat kutsutaan etukäteen perunkirjoitustilaisuuteen, jossa tehdään yleensä samalla myös mahdollisen testamentin tiedoksiantaminen. Perukirja on toimitettava verotoimistoon yhden (1) kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perinnönjako

Ennen perinnönjakoa pesän kaikki velat maksetaan, ja vasta sen jälkeen tehdään mahdollinen pesänjako. Sitä tosin ei yleensä toimiteta ennen kuin leskeksi jäänyt puolisokin kuolee. Mikäli perunkirjoituksen ja pesänjaon välillä kuluu huomattavasti aikaa, kuolinpesästä täytyy tehdän jonkinlainen pesänselvitys.

Laissa määritellään, että perinnönjako edellyttää kirjallisen jakokirjan laatimista. Kuolinpesän osakkaat sekä kaksi (2) esteetöntä henkilöä todistavat jakokirjan allekirjoituksillaan.

 

 

Tarvitsetko neuvoa perunkirjoitukseen tai pesänjakoon liittyen?

Olemme laatineet satoja perunkirjoituksia ja meillä on pitkä kokemus alalta. Koska perunkirjoitukset ovat erilaisia, hinnoittelemme perunkirjoituksen hinnan alkukartoituksen perusteella. Hintaan vaikuttaa moni seikka kuten esimerkiksi vainajan arvioitava omaisuus ja aikaisempien avioliittojen vaikuttamat seikat.