JULKINEN KAUPANVAHVISTAJA
Tampereen seutu • Pirkanmaa

Lakikodista saat julkiset kaupanvahvistukset luotettavasti & ammattitaidolla hoidettuna Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla.

Kaupanvahvistajan tehtävänä on allekirjoituksellaan vahvistaa kiinteistön kauppakirjat sekä lahjakirjat. Myös kiinteistökauppaa edeltävä esisopimus vaatii kaupanvahvistajan allekirjoituksen. Ammattitaitoinen kaupanvahvistaja on kullan arvoinen kaupantekotilaisuudessa.

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kaupantekotilaisuudessa kun kauppakirja allekirjoitetaan. Kaupanvahvistaja toimii kaupan todistajana, ja ennen luovutusta hänen on tarkistettava osapuolten henkilöllisyys ja luovutuskirjan lakisääteiset muotovaatimukset. Luovutuskirjassa määritellään mitä omaisuutta se koskee. Asiakirja voi olla kauppasopimus tai lahjakirja. Laadin myös toimeksiannosta kauppakirjat sekä lahjakirjat.

Luovutuskirjan allekirjoittamisen jälkeen kaupanvahvistaja merkitsee oman todistuslausumansa luovutuskirjaan. Kaupanvahvistaja neuvoo kuinka kiinteistölle haetan lainhuuto sekä miten osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä.

Kaupanvahvistaja ilmoittaa Maanmittauslaitokselle kaupan tiedot 48 tunnin sisällä kaupanteosta.

Julkisen kaupanvahvistuksen hinta

Kaupanvahvistuksen hinta on 128 euroa. Kaupanvahvistuksen hinta on lakisääteinen, ja se on sama kaikilla kaupanvahvistajilla.

Lainhuuto

Aina maakauppojen yhteydessä on uusi omistusoikeus kiinteistöön, sen määräalaan tai määräosaan rekisteröitävä. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuuto. Kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena vain jos se on lainhuudatettu.

Kaikki lainhuudot merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin ja sen jälkeen kiinteistön omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta. Lainhuuto on haettava kuuden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Yleensä lainhuudon hoitaa pankki jos kiinteistö on velkojen vakuutena.

Pyydä erillinen tarjous lainhuudon järjestelystä!