JULKISET HANKINNAT
Opastusta ja neuvontaa Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla

Oletko saanut kylmää kyytiä kunnallisissa hankintapäätöksissä? Ei hätää, valitamme päätöksestä. Olemme voittaneet useat tapaukset markkinaoikeudessa. Lakikoti auttaa julkisiin hankintoihin liittyvissä oikeudellisissa riidoissa Tampereen seudulla / Pirkanmaalla, mutta toki tarvittaessa muuallakin päin Suomea.

Koetko saaneesi huonoa palvelua kotikunnastasi? Oletko tyytymätön virkamiesten toimintaan? Etkö saanut suunnittelutarveratkaisua kunnasta? Kerro ongelmasta, ratkaistaan asia yhdessä.

Mitä ovat julkiset hankinnat?

Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta.Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkiset hankintoja säädellään kansallisilla hankintalaillla sekä EU:n direktiiveillä. Tavoitteena on sekä tehostaa julkisten varojen käyttöä että parantaa yritysten kilpailukykyä turvaamalla tavaroiden, palveluiden, pääoman sekä työntekijöiden vapaa liikkuvuus.

Julkisia hankintoja ohjataan tarjous- ja ostoprosessin määrittelyillä, asiakirjojen laatuvaatimuksilla sekä hankintojen

Hankinnoissa tulee noudattaa sääntöjä, joilla ohjataan hankintamenettelyn etenemistä, hankintaan liittyvien asiakirjojen laatimista sekä sopimuskäytäntöjä. Pääperiaatteita julkisissa hankinnoissa ovat:

  • avoin kilpailuttaminen ja
  • tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolinen kohtelu.

Kilpailutus julkisista hankinnoista edellyttää siihen osallistuvien tahojen yhdenvertaista kohtelua, ja päätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen perusteiden mukaisesti. Tarjouksista valitaan joko kokonaisuudeltaan tai yksikköhinnaltaan edullisin ratkaisu. Avoin ja tasapuolinen kilpailutus tarjoaa yhtäläiset mahdollisuudet tuotteiden tai palvelujen myymiseen julkiselle sektorille.

Avoin ja tasapuolinen kilpailuttaminen avaa yrityksille ja palveluntarjoajille mahdollisuuksia tarjota tuotteitaan ja palveluja entistä enemmän myös julkiselle sektorille.

» Lisätietoja: Työ- ja elinkeinoministeriö

 

 

Tarvitsetko neuvoa julkisiin hankintoihin tai virkamiesten toimintana liittyen?

Meiltä saat tehokkaan alkukartoituksen.