ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPPARIIDAT
Oikeudelliset palvelut ja neuvontaa Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla

Tulitko huijatuksi asuntokaupoilla? Löytyikö talostasi tai kiinteistöstäsi vikoja? Yllättivätkö kustannukset? Lakikoti voi auttaa asunto- ja kiinteistökauppariitojen selvittelyssä Tampereen seudulla ja Pirkanmaalla. Vuosien kokemus kiinteistönvälityksestä ja oikeudelliset opinnot takaavat asiakkaille asiantuntevan opastuksen ja avun asunto- tai kiinteistökauppariitojen neuvotteluissa.

Myyjän ja ostajan velvollisuudet

Asunto- tai kiinteistökauppassa on tärkeää, että molemmat osapuolet tietävät ja ymmärtävät heille kuuluvat velvollisuudet ja oikeudet. Myyjän tärkein velvollisuus ja tehtävä on tiedonantovelvollisuus - hänen on kerrottava kaikki kauppaan vaikuttavat oleelliset tiedot myytävästä kohteesta (asunnosta tai kiinteistöstä). Myyjän tulee totuudenmukaisesti kertoa ostajalle myös mahdolliset virheelliset käsityksen asunnon tai kiinteistön kunnosta, esim. talon rakenteista, rakennuksen koosta tai kunnosta.

Ostajalla on tarkastusvelvollisuus. Hänen on perehdyttävä huolellisesti kaupan kohteeseen ennen ostamista. Asunnon tai kiinteistön kunnon selvittäminen ennen kauppaa on siis tärkeää molemmille osapuolille. Kuntotarkastus on oleellinen vanhempiin taloihin / kiinteistöihin liittyen. Mutta koska kuntotarkastukset tehdään aistinvaraisesti, ne eivät aina anna riittävää selvyyttä asunnon, talon tai kiinteistön kunnosta. Vain rakenteeseen menevät tutkmukset antavat kattavan selonteon kaupan kohteen kunnosta.

Rakenteelliset tutkimukset eivät poista kokonaan, mutta pienentävät huomattavasti riskiä piilevien virheiden ilmenemisestä. Myyjän kannattaisi teettä kuntotarkastus jo ennen myyntiä, jotta hänellä olisi kaupan kohteesta ajantasainen käsitys jo myynti-ilmoitusta tehtäessä.

Kauppakirja

Asunto- tai kiinteistökauppakirjassa sovitaan kaikki kaupan kannalta merkittävät asiat. Siihen kirjataan kaikki kaupan ehdot yksityiskohtaisesti, jotta minimoidaan riskit epäselvyyksien syntymiseen. Kauppakirjaan merkityt vastuunrajoitukset helpottavat riitatilanteiden selvittelyä. Vastuunrajoituksia kirjattaessa täytyy huomioida ja ymmärtää, että ehtojen tulee olla yksiselitteisiä, perusteltuja sekä kohtuullisia.

”Mitä selkeämpi kauppakirja - sitä vähemmän syntyy riitoja."

Asunto- tai kiinteistökaupan reklamaatiot

Asunto- tai kiinteistökaupan jälkeen ilmenevien erimielisyyksien ja ongelmien ilmetessä on tarpeen konsultoida ja käyttää alan ammattilaista. Yleisimpiä virheitä, jotka johtavat asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, ovat laatuvirheet kuten kosteus- ja homevauriot. Lisäksi asuntokauppariidoissa on usein kyse taloudellisista tai oikeudellisista virheistä, joissa myyjä on antanut virheellisiä tai puutteellisia tietoja osakkaan taloudellisista velvotteista.

Myyjän tulee olla erityisen tarkka siinä, miten hän reagoi ostajan esittämiin vaatimuksiin. Käyttämällä ammattilaisia apuna, osapuolet varmistavat, että riita-asia ratkotaan oikealla tavalla oikeaan aikaan, ja oikeudelliset toimet hoidetaan asianmukaisesti.

Reklamaatiossa ostajan tulee esittää myyjälle vaatimukset asuntoa tai kiinteistöä rasittavasta virheestä sekä mahdolliset ehdotukset toimenpiteistä ja kustannuksista sen korjaamiseksi. Reklamaatio tulee tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Sen jälkeen on arvoitava kuinka oleellisesta virheestä on kysymys: voidaanko se korjata kohtuullisessa ajassa, oikeuttaako se kauppahinnan alennukseen vai tuleeko kyseeseen mahdollisesti jopa kaupan purkaminen.

Ostajan esittämään reklamaatioon tulee suhtautua tosissaan, mutta asiallisen kriittisesti.

 

Tarvitsetko neuvoa asunto- tai kiinteistökauppaan liittyen?

Meiltä saat tehokkaan alkukartoituksen.