AVIOERO JA OSITUS
Avioeroon ja ositukseen liittyvät palvelut Tampereen seudulla

Avioliitto päättyy aikanaan joko avioeroon tai puolison kuolemaan. Mitä tapahtuu, jos ositus eli virallinen omaisuuden jako puolisoiden kesken on tekemättä? Lakikodista saat apua Tampereen seudulla / Pirkanmaalla avioeron ja osituksen hoitamiseen.

Avioliitossa puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen (jos ei ole tehty avioehtoa). Kun avioliitto päättyy, varallisuus jaetaan toimittamalla ositus, josta laaditaan virallinen dokumentti - osituskirja. Osituskirjassa määritellään osapuolet, avio-oikeuden alaiset yhteiset varat ja velat, sekä sovitaan niiden jakamisesta. Osapuolet ja todistajat allekirjoittavat tämän dokumentin, ja vasta sen jälkeen puolisot voivat jatkaa elämäänsä ns. puhtaalta pöydältä.

Mitä jos ostusta ei tehdäkään?

Ilman ositusta ex-aviopuolisot eivät voi myydä yhteistä omaisuutta ilman toisen suostumista. Samoin jos yhteinen asunto, talo tai kiinteistö vuokrataan, siitä saatu tuotto on jaettava ex-puolison kanssa. Vaikka omaisuus eron jälkeen olisikin yhteisessä hallinnassa / käytössä, on syytä laatia osituskirja, jossa määritellään ja todetaan omistusoikeudet ja osuudet. Ex-puolison kanssa jaettua omaisuutta ei voi myöskään lahjoittaa eteenpäin, ainakaan ilman, että maksaa ex-puolisolleen siitä tasinkoa.

Osituksen laatimiselle ei ole laissa asetettu mitään määräaikaa. Mitä nopeammin se tehdään avioeron jälkeen, sitä helpompi on selvittää omaisuuden määrä ja tehdä asiaan kuuluva ositus. Jos ositus jää tekemättä, mahdollisten kuolemien tai uudelleenavioitumisen ja eroamisen jälkeen tilanne on melko haastava. Osituksen puuttuminen saattaa hankaloittaa kotina toimineen asunnon myyntiä, perinnönjakoa tai uudelleen avioituneet puolison toista avioeroa.

 

Tarvitsetko apua avioeron ja osituksen tekemiseen?

Meiltä saat veloituksettoman 15 minuutin alkukartoituksen.